Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.07.2018r. odeszła od nas:

Ś. P. MARIA WIELIŃSKA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 12.07.2018r. o godz. 14:00 w kaplicy cmentarnej w Lipkach Wielkich, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku. Modlitwa różańcowa rozpocznie się o godz. 13:30.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.07.2018r. odszedł od nas:

Ś. P. KRZYSZTOF SROGA 

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 11.07.2018r. o godz. 14:00 przy grobie na cmentarzu w Międzyrzeczu.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.07.2018r. odszedł od nas:

Ś. P. STANISŁAW JANUSZ

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 11.07.2018r. o godz. 14:00 w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Bojadłach, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Bojadłach.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.07.2018r odeszła od nas:

Ś. P. JOANNA SZYMAŃSKA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 12.07.2018r. o godz. 13:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św. Wojciecha w Trzcielu. Następnie zostanie odprawiona Msza Żałobna o godz.14:00, po której odprowadzimy zmarłą na miejsce wiecznego spoczynku. 

Różaniec w intencji zmarłej dnia 10.07.2018r. i 11.07.2018r. w kościele po mszy.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.07.2018r. odszedł od nas:

Ś. P. LESZEK ZMIERTKA

Msza św. żałobna rozpocznie się dnia 10.07.2018r. o godz.13:00 w kaplicy cmentarnej w Bukowie, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Bukowie.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.