Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 04.04.2021r. odszedł od nas:

Ś. P.  PŁOUCHA ANTONI

Msza św. żałobna odbędzie si e dnia 09.04.2021r. o godz. 15:00 w kościele Parafialnym w Mościejewie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu w Mościejewie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.04.202r. odeszła od nas:

Ś. P. s. AGNIESZKA
ZOFIA KOZŁOWSKA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 08.04.2021r. o godz. 11:00 w Kościele pw. Św. Katarzyny w Bledzewie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po Mszy św. na cmentarzu komunalnym w Bledzewie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 04.04.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. GRABAS JAROSŁAW

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 08.04.2021r. o godz. 14:00 w kościele św. Jana Chrzciciela w Chociszewie. Uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Chociszewie po Mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.04.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. GRYGORCZYN MARIA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 10.04.2021r. o godz. 10:00 w kościele w Czarnowie. Uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Czarnowie  po Mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 04.04.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. WALKOWIAK SŁAWOMIR

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 08.04.2021r. o godz. 13:00 w kościele Parafialnym w Sierakowie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu w Sierakowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.