Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15.01.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. RÓŻANOWSKI JANUSZ

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 21.01.2021r. o godz. 13:00 w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świebodzinie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 14:00 na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15.01.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. STASIK ELŻBIETA

Msza św. żałobna rozpocznie się dnia 21.01.2021r. o godz. 10:00 w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głuchowie, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Głuchowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.01.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. SPYCHAŁA PIOTR

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 22.01.2021r. o godz. 12:30 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 14:00 na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.01.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. PIECHOCKI WALDEMAR

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 22.01.2021r. o godz. 14:00 w kościele w Łagowcu. Uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Brójcach po Mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17.01.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. SUBSAR MARIANNA

Msza św. żałobna rozpocznie się dnia 19.01.2021r. o godz. 12:00 w kaplicy na cmentarzu w Cigacicach, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Cigacicach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.