Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.08.2019 r.odszedł od nas:

Ś. P. KASPERCZYK  ANDRZEJ

Msza św.żałobna rozpocznie się dnia 10.08.2019 r. o godz.13:00 w kościele pw.św.Teresy od Dzieciątka Jezus w Bojadłach, po niej odbędzie się  uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Bojadłach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.08.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. WŁODARCZAK  MARIA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 10.08.2019 r. wspólną modlitwą różańcową w kaplicy na cmentarzu w Kosieczynie o godz.10:20.Następnie odbędzie się msza św.żałobna o godz.11:00 ,po której nastąpi odprowadzenie zmarłej Marii na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 05.08.2019 r.odszedł od nas:

Ś. P.KARPIŃSKI  JACEK

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 08.08.2019 r. o godz.13:00 w kościele pw.Matki Łaski Bożej w Gorzycy ,po czym zmarły zostanie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu komunalnym w Gorzycy.Przed mszą św.o godz.12:30 zostanie odprawiona modlitwa różańcowa.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 06.08.2019 r.odeszła od nas:

Ś. P. SOSZYŃSKA   ZOFIA

Msza św.żałobna rozpocznie się dnia 09.08.2019 r. o godz.15:00 w kościele pw.św.Trójcy w Będowie ,po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Będowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 05.08.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. HOŁOWIŃSKI  RYSZARD

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 08.08.2019 r. o godz.14:00 w kaplicy cmentarnej w Skwierzynie,po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.