Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 05.11.2017 r odeszła od nas:

Ś. P. JULIA TREMBACZ

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 09.11.2017 r. o godz.13:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św. Anny w Jordanowie. Następnie zostanie odprawiona Msza Żałobna o godz.14:00, po której odprowadzimy zmarłą na miejsce wiecznego spoczynku.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 06.11.2017 r odeszła od nas:

Ś. P. JÓZEFA BARAN

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 08.11.2017 r. o godz.13:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św. Barbary w Wysokiej. Następnie zostanie odprawiona Msza Żałobna o godz.14:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 05.11.2017 r odeszła od nas:

Ś. P. GABRIELA TOMASZEWSKA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 09.11.2017 r. o godz.10:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele p.w.Jana Chrzciciela w Międzychodzie. Następnie zostanie odprawiona msza święta o godz.11:00. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym o godz.12:00


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.11.2017 r odszedł od nas:

Ś. P. STANISŁAW JUSZCZYK

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 10. 11.2017 r. o godz.13:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele w Nowej Wsi. Następnie odbędzie się Msza Św., po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 05.11.2017 r odszedł od nas:

Ś. P. ZENON SPIRYDOWICZ

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 08.11.2017 r. o godz. 10:00 Mszą Św.w kaplicy na cmentarzu w Lipkach Wielkich. Następnie zmarły zostanie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.