Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12.04.2019 odeszła  od nas:

Ś. P.SOCHACKA  WALERIA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 16.04.2019 r.o godz.10:00 w kościele Jana Chrzciciela .Przed mszą świętą zostanie odprawiony różaniec o godz.9:30 .Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.11:00 na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia12.04.2019r. odszedł od nas:

Ś. P. RUTKOWSKI  HENRYK

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 16.04.2019 r. o godz.14:00 w Kościele w Popowie ,po czym zmarły zostanie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku .Różaniec w intencji zmarłego zostanie odmówiony o godz.13:30.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.04.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P.RYBICKI  LECH

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 16.04.2019 r. o godz.14:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św.Marii Magdaleny w Pszczewie.Następnie zostanie odprawiona Msza żałobna o godz.15:00 ,po której odprowadzimy zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12.04.2019 r.odeszła od nas:

Ś. P.ZARZYCKA  ANNA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się wspólną modlitwą różańcową dnia 17.04.2019 r.o godz.13:30 w kościele pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Obrzycach .Następnie zostanie odprawiona Msza św.żałobna o godz.14:00 .Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się po mszy świętej na cmentarzu komunalnym w Kuligowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia11.04.2019 r.odszedł od nas:

Ś. P.STASZAK MIECZYSŁAW

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 16.04.2019 r.o godz.13:00 w kaplicy cmentarnej w Lubrzy ,po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.