Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 08.10.2018 odeszła od nas:

Ś. P.BALBINA GRUDZIEŃ

Msza św.żałobna rozpocznie się dnia 12.10.2018. o godz. 13:00 w kościele  pw. św Teresy od Dzieciątka  Jezus w Bojadłach, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa  na cmentarzu komunalnym w Bojadłach
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 08.10.2018 odszedł od nas:

Ś. P.JANINA PORASZKA

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się się dnia  11.10.2018r. godz. 13:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św. Antoniego w Kursku. Następnie zostanie  odprawiona  Msza Żałobna o godz. 14:00 po której odprowadzimy  zmarłą na miejsce wiecznego spoczynku
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia  06.10.2018r. odszedł od nas:

Ś. P. RYSZARD LUTER

Msza św. żałobna odbędzie  się dnia 10.10.2018 . o godz. 12.00  w kościele  pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kijach. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 14:00 na cmentarzu komunalnym w Sulechowie.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.10.2018 odszedł od nas:

Ś. P.  ZBIGNIEW BANASZEK

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 12.10.2018. o godz. 11:30 wspólną modlitwą różańcowa w kościele św. Antoniego w Kursku  Następnie  zostanie odprawiona Msza Żałobna o godz. 12:00 po której  odprowadzimy  zmarłego  na miejsce  wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.10.2018r. odeszła od nas:

Ś. P. Helena Osińska

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 11.10.2018r. o godz. 11:30 wspólną modlitwą różańcową w Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polskich w Międzyrzeczu. Następnie zostanie odprawiona Msza żałobna o godz.12:00. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu w Międzyrzeczu o godz.13:00.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.