Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.03.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. ZAWADZKA LIDIA

Msza św. żałobna rozpocznie się dnia 06.04.2021r. o godz. 10:00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Pyrniku., po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Bojadłach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.03.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. KŁOS BOGDAN

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 02.04.2021r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Gorzycy.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.03.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. CZUBIŃSKA JOANNA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 02.04.2021r. o godz. 10:00 przy grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Chełmsku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.03.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. PAŁUBIAK MARIA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 07.04.2021r. o godz. 10:00 w kościele pw. św. Józefa w Wyszanowie. Uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Wyszanowie po Mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.03.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. SZOSTAK MIROSŁAW

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 01.04.201r. o godz. 14:00 na cmentarzu komunalnym w Sulęcinie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.