Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 06.01.2018 r odeszła od nas:

Ś. P. BARBARA PRĘTKIEWICZ

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 9.01.2018 r. o godz. 10:30  mszą żąłobną w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Sierakowie po mszy świętej.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 04.01.2018 r odeszła od nas:

Ś. P. BARBARA KUBIAK

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 08.01.2018 r. o godz. 11:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie. Następnie zostanie odprawiona msza święta o godz.12:00. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym o godz.13:00.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.01.2018 r odeszła od nas:

Ś. P. EWA BARTOSZEWICZ

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 05.01.2018 r. o godz. 09:00 mszą żałobną w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz.13:30 wspólną modlitwą różańcową w kaplicy cmentarnej w Sulechowie, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 3.01.2018 r odeszła od nas:

Ś. P. STANISŁAWA KŁOSOWSKA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 5.01.2018 r. o godz. 9:30 mszą żałobną w kościele p.w.Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Sierakowie po mszy świętej.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina. 

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.01.2018 r odeszła od nas:

Ś. P. JADWIGA RACZEK

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 04.01.2018 r. o godz. 10:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św. Wojciecha w Trzcielu. Następnie zostanie odprawiona msza żałobna o godz.11:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz parafialny w Trzcielu.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.