Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 05.04.2018r. odszedł od nas:

Ś. P. Marian Komorowski

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 07.04.2018r. o godz. 12.30 w Kaplicy cmentarnej w Cigacicach wspólną modlitwą różańcową. Msza św. żałobna rozpocznie się o godzinie 13.00, po niej nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz w Cigacicach.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 04.04.2018r. odeszła od nas:

Ś. P. Kazimiera Radys

Msza żałobna odbędzie się dnia 07.04.2018r. o godzinie 10:00 w kościele Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 11:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.04.2018 r odeszła od nas:

Ś. P. ZOFIA KONIECZNA

Msza pogrzebowa odbędzie się dnia 06.04.2018 r o godz.13:00 w kościele św. Jana Chrzciciel w Międzyrzeczu. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu w Międzyrzeczu o godz.14:00.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 04.04.208 r odszedł od nas:

Ś. P. WIKTOR KAPAŁA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 06.04.2018 r. o godz. 11:30  wspólną modlitwą różańcową w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Trzcielu. Następnie zostanie odprawiona msza żałobna o godz.12:00, po której odprowadzimy zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.04.2018 r odeszła od nas:

Ś. P. JÓZEFA SZABLEWSKA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 06.04.2018 r. o godz. 11:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu. Następnie zostanie odprawiona msza żałobna o godz.12:00. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu w Międzyrzeczu o godz.13:00.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.