Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.06.2020 r. odeszła od nas:

Ś. P. ZIEMBLA  ADELA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 19.06.2020 r. w kościele pw.Św.Mikołaja  w Kaławie.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Kaławie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15.06.2020 r. odszedł od nas:

Ś. P. KORCZ   ANTONI

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 19.06.2020 r. o godz.14:00 w Kaplicy w Trzebiszewie ,po czym zmarły zostanie odprowadzony  na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.06.2020 r. odszedł od nas:

Ś. P. URBAŃSKI  RUDOLF  FRANCISZEK

Msza św.żałobna rozpocznie się dnia 19.06.2020 r. o godz.12:00 w kościele pw.św.Teresy od Dzieciątka Jezus w Bojadłach ,po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu w Bojadłach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.06.2020 r. odszedł od nas:

Ś. P. GRELKA  KAZIMIERZ

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 19.06.2020 r. o godz.13:00 w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowyniu.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.14:00 na cmentarzu parafialnym w Łowyniu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.06.2020 r. odszedł od nas:

Ś. P. SOBOLEWSKI TADEUSZ

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 19.05.2020 r. o godz.10:00 w kościele św.Wojciecha w Międzyrzeczu .Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.11:00na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.