Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.06.2018r. odszedł od nas:

Ś. P. JERZY RUSIN

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 04.07.2018r. o godz. 13:00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Łowyniu. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu parafialnym w Łowyniu.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.06.2018r. odeszła od nas:

Ś. P. BARBARA JAŁGUSZEWSKA

Msza św. żałobna rozpocznie się dnia 03.07.2018r. o godz. 11:00 w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Bojadłach, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Bojadłach. Różaniec odbędzie się w dniu pogrzebu o godz. 10:30


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.06.2018r odszedł od nas:

Ś. P. JERZY KABAT

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 29.06.2018r. o godz. 10:00 w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnej. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu parafialnym w Kamionnej.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.06.2018r. odeszła od nas:

Ś. P. DANUTA RODAK

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 03.07.2018r. o godz. 13:00 w kościele Jana Chrzciciela w Międzychodzie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.14:00 na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie.

 
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.06.2018r. odeszła od nas:

Ś. P. ANNA TYRCZ

Msza św. żałobna rozpocznie się dnia 30.06.2018r. o godz. 12:00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Trzebiechowie, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Trzebiechowie.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.