Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.09.2022r. odeszła od nas:

Ś. P. LUCYNA DREGER

Msza żałobna odbędzie się dnia 22.09.2022r. o godzinie 10:00 w kościele NMP Niepokalanie Poczęta w Sierakowie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Sierakowie po Mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.09.022r. odeszła od nas:

Ś. P. TERESA ZIEMSKA

Msza żałobna odbędzie się dnia 22.09.2022r. o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej w Skwierzynie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym( z kaplicą) w Skwierzynie po Mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.09.2022r. odszedł od nas:

Ś. P. WISŁAW FIJAŁKOWSKI

Msza żałobna odbędzie się dnia 21.09.2022r. o godzinie 14:00 w Kościele pw. Trójcy Świętej w Goraju.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Goraju po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.09.2022r. odeszła od nas:

Ś. P. WŁADYSŁAWA BANCEWICZ

Msza żałobna odbędzie się dnia 21.092022r. o godzinie 14:00 w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Bojadłach.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Bojadłach po Mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.09.2022r. odszedł od nas:

Ś. P. ZDZISŁAW PAPROCKI

Msza żałobna odbędzie się dnia 20.09.2022r. o godzinie 14:00 w kaplicy cmentarnej w Nietkowicach.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Nietkowicach po Mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.