Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23.06.2017 odszedł od nas:

Ś. P. Wiesław Nowak

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 10.07.2017 o godz. 13:00 w kaplicy  głównej na cmentarzu  centralnym w Szczecinie,po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.06.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Jerzy Siemaszko

Msza żałobna odbędzie się dnia 05.07.2017r. o godzinie 13:00 w kościele Podwyższenia Krzyż Świętego w Deszcznie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Deszcznie po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23.06.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Czesław Szpak

Msza żałobna odbędzie się dnia 29.06.2017r. o godzinie 14:00 w kościele w Dzieżowie, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.06.2017r. odeszła od nas:

Ś. P. Stanisława Wróbel

Msza żałobna odbędzie się dnia 30.06.2017r. o godzinie 12:00 w kościele w Pamięcinie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu w Pamięcinie po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21.06.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Krzysztof Świerzko

Msza żałobna odbędzie się dnia 28.06.2017r. o godzinie 10:00 w kaplicy w Trzcielu, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.