Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 06.10.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P. BARANOWSKA   TERESA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 8.10.2019 r. o godz.14:00 na cmentarzu w Gościnowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 04.10.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P. SPYCHAŁA  CECYLIA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 08.10.2019 r. modlitwą różańcową  w kaplicy na cmentarzu w Dąbrówce Wlkp. o godz.10:20 .Następnie odbędzie się  msza św.żałobna o godz.11:00 ,po której nastąpi odprowadzenie zmarłej Cecylii na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.10.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P. JAGIEŁŁO  JANINA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 07.10.2019 r. o godz.13:00 w Kaplicy Cmentarnej w Trzebiszewie,po czym zmarła zostanie odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.10.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P.GOMUŁA  SŁAWOMIR

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 08.10.2019 r. o godz.13:00 w kościele pw.Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świebodzinie.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.14:00 na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.10.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. ANDRULEWICZ  STANISŁAW

Msza św.żałobna rozpocznie się dnia 5.10.2019 r. o godz.13:00 w kościele pw.Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu w Smolnie Wielkim.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.