Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia27.04.2016r. odszedł od nas:

Ś. P. Kazimierz Kaźmierczak

Uroczystośc pogrzebowa rozpocznie się dnia 04.05.2016r. o godz. 11:30 modlitwą różańcową w kaplicy w Skwierzynie. O 12:00 odbędzie się msza święta  , po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.04.2016 odszedł od nas:

Ś. P. Leszek Grzywacz

Uroczystośc pogrzebowa rozpocznie się dnia 30.04.2016r. o godz. 14:00 modlitwą różańcową w kaplicy cmentarnej w Bledzewie. O 14:30 odbędzie się msza święta , po której nastapi odprowadzenie zmrałego n miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.04.2016r. odszedł od nas:

Ś. P. Kazimierz Dreher

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 02.05.2016r. o godz. 13:00 mszą żałobną w kaplicy cmentarnej w Bledzewie. Po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, na cmentarz komunalny w Bledzewie.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.04.2016r. odeszła od nas:

Ś. P. Krystyna Wojtaszek

Uroczystośc pogrzebowa rozpocznie się dnia 29.04.2016r. o godz. 9:30 modlitwą różańcową w kościele p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie, następnie odbędzie się msza święta o god. 10:00. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komnunalnym w Międzychodzie po mszy świetaj o godz. 11:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.04.2016r. odszedł od nas:

Ś. P. Adam Sieńko

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 29.04.2016r o godz.12:30, modlitwą różańcową w Kaplicy w skwierzynie. Msza żałobna odbędzie sie o god. 13:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.