Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.03.2016r. odszedł od nas:

Ś. P. Jan Tureczek

Msza żałobna odbędzie się dnia 02.04.2016r. o godzinie 13:00 w Kościele p.w. Św. Józefa w Wyszanowie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym po mszy świętej o godzinie14:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia [data] odszedł od nas:

 

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.03.2016r. odszedł od nas:

Ś. P. Andrzej Szyszka

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się  dnia 02.04.2016r. o godz. 13:30 modlitwą różańcową w Kościele p.w. Niepokalanego Serc Maryi w Międzychodzie, następnie zosatnie odprawiona msza żałobna. C eremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie po mszy świętaj o godz. 15:00

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.03.2016r. odeszła od nas:

Ś. P. Krystyna Grupa

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 31.03.2016r. o godzinie 13:00 modlitwą różańcową w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Skwierzynie. Następnie Msza św. o godzinie 13:30, po której nastąpi odporwadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.03.2016r. odszeszła od nas:

Ś. P. Zofia Sąsiadek

Uroczyustość pogrzebowa rozpocznie się dnia 31.03.2016r o godz. 12:00  modlitwą różańcową w Kościele w Sokoli Dąbrowej. Następnie odbędzie się Msza Święta o godz. 13:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.03.2016r. odszeła od nas:

Ś. P. Teresa Rogowska

Msza w intencji zmarłej odbędzie się dnia 29.03.2016r. o godzinie 16:00 w Kościele p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie dnia 26.03.2016r.  o godzinie 13:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.