Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.05.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Jan Biekszo

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 01.06.2017r. o godz. 10:00 mszą świętą (poprzedzoną wspólną modlitwą różańcową) w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórzu, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.05.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Jan Gromadecki

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 01.06.2017r. o godz. 11:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św. Marcina w Bukowcu. Następnie odbędzie się msza święta o godz. 12:00. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Bukowcu po mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.05.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Apolonia Grębosz

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 30.05.2017r. o godz. 11:30 wspólną modlitwą różańcową w kaplicy w Skwierzynie. Msza święta odbędzie się o godz. 12:00, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz w Skwierzynie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.05.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Stanisław Budzyński

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 01.06.2017r. o godz. 13:00 (poprzedzony modlitwą różańcową)  w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sulechowie. Msza świeta odbędzie się o godz. 11:30 w kościele pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Sulechowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.05.2017r. odszedł od nas:

Ś. P.Franciszek Urbanek

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 29.05.2017r. o godz. 13:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św. Marii Magdaleny w Pszczewie. Następnie odbędzie się msza święta o godz. 14:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz w Pszczewie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.