Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.02.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P. SUCHOWSKA  JANINA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 21.02.2019 r.o godz.13:00 w kościele Pierwszych Męczenników Polskich w Międzyrzeczu.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.14:00 na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.02.2019 r. odeszła  od nas:

Ś. P. NIECKA -GARNEK REGINA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 21.02.2019 r.o godz.12:00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie . Wystawienie zwłok oraz różaniec rozpoczną się o godzinie 13:15 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie, po którym nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15.02.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. STRZELCZAK KAZIMIERZ

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 19.02.2019 r. wspólną modlitwą różańcową w kaplicy na cmentarzu w Babimoście o godz.12:00.Następnie odbędzie się msza św.żałobna ,po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.Rodzina informuje , że w dniach od 16-18 luty o godz.19:00 będzie odprawiany różaniec w intencji zmarłego w kaplicy na cmentarzu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia18.02.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P.OLSZEWSKA  ZOFIA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 22.02.2019 r. o godz.12:00 w kościele pw.Podwyższenia Krzyża św. w Sulechowie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.14:00na cmentarzu komunalnym w Sulechowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.02.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P.WOJTIUK JAN

Msza św.żałobna rozpocznie się dnia 21.02.2019 r.o godz.13:00 w kaplicy cmentarnej w Kijach, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Kijach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.