Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23.04.2018 odeszła od nas:

Ś. P. HALINA PLUTO

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 25.04.2018. o godz. 12:00 Mszą świętą żałobną w Kościele w Brodach. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 13:30 na cmentarzu komunalnym w Sulechowie wspólną modlitwą różańcową, po niej nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23.04.2018 odszedł od nas:

Ś. P. WIŚNIEWSKI MICHAŁ

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 26.04.2018. o godz. 13:00 mszą żałobną w kościele p.w. Najświętszej Mryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Sierakowie po mszy świętej.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.04.2028 odeszła od nas:

Ś. P. MAŁGORZATA MARCINKOWSKA Z DOMU HACZEK 

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 23.04.2018. o godz. 09:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św. Antoniego w Kursku. Następnie zostanie odprawiona Msza Żałobna o godz 10:00, po której odprowadzimy zmarłą na miejsce wiecznego spoczynku.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21.04.2018 odeszła od nas:

Ś. P. WTORKOWSKA BOŻENA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 24.04.2018. o godz. 13.30 w kaplicy cmentarnej w Cigacicach wspólną modlitwą różańcową. Msza św. żałobna rozpocznie się o godzinie 14:00, po niej nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz w Cigacicach.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.04.2018 odeszła od nas:

Ś. P. PĘCZAK IRENA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 21.04.2018. o godz. 10:00. Mszą Żałobną w kaplicy w Żółwinie, po której odprowadzimy zmarłą na miejsce wiecznego spoczynku. Różaniec w kaplicy szpitalnej w Międzyrzeczu dnia 20.04.2018 o godz. 17:00.

 
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.