Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.01.2021r.  odszedł od nas:

Ś. P. SZCZEPANIK EDWARD

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 25.01.2021r. o godz. 13:00 w Kościele w Krobielewku. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 14:00 na cmentarzu w Krobielewku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.01.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. WALAS GRZEGORZ

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 22.01.2021r. o godz. 14:00 w kościele w Kursku. Uroczystość pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Kursku po Mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13.01.2021r. odeszli od nas:

Ś. P. KUPRIANOWICZ ZOFIA I TADEUSZ

Msza św. żałobna rozpocznie się dnia 23.01.2021r. o godz. 10:30 w kościele pw. św. Wojciecha w Kargowej, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Kargowej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.01.2021r.  odszedł od nas:

Ś. P. ZAŁUCKI STANISŁAW

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 21.01.2021r. o godz. 10:00 w kościele w Żółwinie. Uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Żółwinie po Mszy świetej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.01.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. MICHTA EMIL

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 22.01.2021r. o godz. 10:00 w Kościele Św. Zbawiciela w Skwierzynie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11:00 na cmentarzu komunalnym w Skwierzynie. 
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.