Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 05.05.2018 odszedł od nas:

Ś. P. MAREK ZAWADZKI

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 09.05.2018r. o godz. 14:00 w kaplicy cmentarnej w Bledzewie. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu po mszy św. Różaniec w intencji zmarłego rozpocznie się o godz. 12:30.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 04.05.2018 odszedł od nas:

Ś. P. PIOTR BASIŃSKI

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 08.05.2018r. o godz. 14:00 w kościele w Rokitnie. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu po mszy świętej. Różaniec w intencji zmarłego zostanie odmówiony o godz 13:30.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.05.2018 odszedł od nas:

Ś. P. ZENON ZAJĄC

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 05.05.2018. o godz. 13:30 wspólna modlitwą różańcową w kościele św. Michała Archanioła w Brójcach. Następnie zostanie odprawiona Msza Żałobna o godz. 14:00, po której odprowadzimy zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku .

Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji.

 
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.05.2018 odeszła od nas:

Ś. P. STANISŁAWA HALA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 05.05.2018r. o godz. 13:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku. Następnie zostanie odprawiona Msza Żałobna o godz. 14:00. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu w Zbąszynku po mszy.

Autobus zostanie podstawiony pod kościołem po mszy.

 

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.05.2018 odszedł od nas:

Ś. P. JERZY CIEŚLAK 

Uroczystość pogrzebowa  odbędzie się dnia 05.05.2018. o godz. 9:20  wspólną modlitwą różańcową w kościele pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku. Następnie zostanie odprawiona Msza Żałobna o godz. 10:00. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu w Zbąszynku po mszy. 

Autobus zostanie podstawiony pod kościołem po mszy.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.