Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11.01.2017r. odeszła od nas:

Ś. P. Maria Sroczyńska

Msza żałobna odbędzie się dnia 13.01.2017r. o godzinie 13:00 w Kościele parafialnym w Klenicy.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Klenicy po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.01.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Zygmunt Walkowiak

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 13.01.2017r. o godz. 12:30 mszą żałobną w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie. Cermonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Sierakowie po mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 04.01.2017r. odeszła od nas:

Ś. P. Elżbieta Wejner

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 07.01.2017r. o godz. 11:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św. Wojciecha w Międzyrzeczu. Następnie odbędzie się msza świętą o godz. 12:00. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu w Międzyrzeczu o godz. 13:00.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.01.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Józef Cuper

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 12.01.2017r. o godz. 11:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele w Lutolu Suchym. Następnie odbędzie się msza święta o godz. 12:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz w Lutolu Suchym.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.12.2016r. odszedł od nas:

Ś. P. Adam Sienkiewicz

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 05.01.2017r. o godz.12:00 mszą żałobną w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Sierakowie po mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.