Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 20.01.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P.MUSIAŁOWSKA URSZULA ELŻBIETA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 24.01.2019 r. o godz.14:00 w Kościele w Kwilczu, po czym zmarła zostanie odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku.Wystawienie trumny z ciałem w kaplicy cmentarnej o godz.13:00.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia21.01.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. BARTKOWIAK KAROL

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 24.01.2019 r. o godz.14:00 w kaplicy cmentarnej w Skwierzynie , po czym zmarły zostanie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku.Różaniec w intencji osoby zmarłej zostanie odmówiony o godz.13:30.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.01.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P. CHYŻYŃSKA BARBARA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 24.01.2019 r. o godz.11:00 w kaplicy cmentarnej w Skwierzynie, po czym zmarła zostanie odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku.Różaniec w intencji osoby zmarłej zostanie odmówiony o godz.10:30.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.01.2019 r. od nas:

Ś. P.TELUS JADWIGA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 23.01.2019 r. o godz.11:00 w Kościele pw.Św.Mikołaja w Skwierzynie, po czym zmarła zostanie odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz w Skwierzynie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.01.2019 r. odeszłą od nas:

Ś. P. SZUŁCIK JADWIGA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 22.01.2019 r. godz.10:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św.Wojciecha w Trzcielu. Następnie zostanie odprawiona Msza Żałobna o godz.10:00 ,po której odprowadzimy zmarłą na cmentarz miedzichowski w Trzcielu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.