Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.06.2020 r. odszedł od nas:

Ś. P. KONCZANIN  MIROSŁAW

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 05.06.2020 r.mszą św.w Kościele w Klenicy o godz.10:00 .Po mszy św. nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Parafialnym w Klenicy.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia30.05.2020 r. odszedł od nas:

Ś. P. LEMIESZKO  ROMAN

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 04.06.2020 r. o godz.13:00 w Kościele w Krzeszycach.Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu o godz.14:00 po mszy św.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.05.2020 r. odszedł od nas:

Ś. P. BORSUKIEWICZ  PIOTR
      (lekarz medycyny)

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 03.06.2020 r. o godz.13:00 w kościele pw.Męczeństwa św.Jana Chrzciciela w Międzychodzie.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.14:00 na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.05.2020 r. odeszła od nas:

Ś. P. MORYSON HELENA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 03.06.2020 r. o godz.12:30 w kościele pw.Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świebodzinie.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.14:00 na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30. 05.2020 r.odszedł od nas:

Ś. P. FITKOWICZ ANTONI

Msza św.żałobna rozpocznie się dnia 02.06.2020 r. o godz.11:00 w kościele pw.św.Wojciecha w Kargowej, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Kargowej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.