Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21.01.2018 r odeszła od nas:

Ś. P. JADWIGA KRAWCZYK

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 23.01.2018 r. o godz. 13:20 wspólną modlitwą różańcową w kaplicy w Dąbrówce Wielkopolskiej. Następnie zostanie odprawiona msza żałobna o godz.14:00, po której odprowadzimy zmarłą na miejsce wiecznego spoczynku.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.01.2018 r odszedł od nas:

Ś. P. SZCZEPAN DYLA

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 23.01.2018 r. o godz. 11:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św. Wojciecha w Trzcielu. Następnie zostanie odprawiona msza żałobna o godz.12:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz miedzichowski w Trzcielu.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.01.2018 r odeszła od nas:

Ś. P. MARIA MICHURA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 22.01.2018 r. o godz. 12:00 mszą żałobną w kościele Garnizonowym w Sulechowie na ul.Żeromskiego. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz.14:00 na cmentarzu komunalnym w Sulechowie.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.01.2018 r odszedł od nas:

Ś. P. STEFAN NOWAK

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 22.01.2018 r . o godz. 13:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św.Wojciecha w Trzcielu. Następnie zostanie odprawiona msza żałobna o godz.14:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny w Trzcielu.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.01.2018 r odszedł od nas:

Ś. P. TADEUSZ SOSNOWSKI

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 22.01.2018 r. o godz. 12:00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sulechowie.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.