Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.10.2022r. odszedł od nas:

Ś. P.  SKORUPSKI DOMINIK

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 05.11.2022r. o godz. 14:00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Torzymiu. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Torzymiu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.11.2022r. odszedł od nas:

Ś. P. WOŁOCH HENRYK

Msza w. żałobna odbędzie się dnia 08.11.2022r. o godz. 14:00 w kościele Rzymskokatolickim pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zatoniu. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Zatoniu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.11.2022r. odszedł od nas:

Ś. P. HRYCAK WOJCIECH

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 05.11.2022r. o godz. 13:30 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.11.2022r. odszedł od nas:

Ś. P. PIASKOWSKI HENRYK

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 09.11.2022r. o godz. 10:00 w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Bojadłach. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Bojadłach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.10.2022r. odeszła od nas:

Ś. P. MOCZYŃSKA IRENA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 05.11.2022r. o godz. 10:00 w kościele NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu parafialnym w Sierakowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.