Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14.05.2018r. odeszła od nas:

Ś. P. GRAŻYNA BORYKA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 18.05.2018r. o godz. 11:30 w kościele NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie. Uroczystość pogrzebowa po mszy świętej na cmentarzu parafialnym w Sierakowie.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.