Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14.05.2018r. odeszła od nas:

Ś. P. PYSNO KRYSTYNA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 17.05.2018r. o godz. 14:00 w Kościele w Rudnicy. Uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Rudnicy po mszy św. Różaniec w intencji zmarłej zostanie odmówiony o godz. 13:30.

 
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.