Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15.05.2018r. odeszła od nas:

Ś. P. URSZULA EIFLER

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 17.05.2018r. o godz. 13:00 w Kościele w Srebrnej Górze, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu w Srebrnej Górze.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.