Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.11.2018R. odszedł od nas:

Ś. P HENRYK KOZIK

Msza św. żałobna  rozpocznie się  dnia 27.11.2018r. o godz. 13:00 w kaplicy cmentarnej w Cigacicach po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu  parafialnym  w Cigacicach
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.