Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.11.2018r.  odeszła od nas:

Ś. P. HELENA DURA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 29.11.2018r. o godz. 10:00 w Kościele Jana Chrzciciela w Międzychodzie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11:00 na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.