Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.11.2018 r.  odszedł od nas:

Ś. P.  MICHAŁ WILCZYŃSKI

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 29.11.2018r. o godz. 13:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św. Barbary w Wysokiej. Następnie zostanie odprawiona Msza Żałobna  o godz. 14:00  po której odprowadzimy zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku .
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.