Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.11.2018 r. odeszła od nas:

Ś. P. JADWIGA MAKOWIECKA-KORCZYŃSKA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 05.12.2018 r. o godz. 11:30 w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca w Mozowie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 13:00 na cmentarzu komunalnym w Mozowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.