Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.11.2018 r. odszedł od nas:

Ś. P. WIESŁAW SZŁAPKA

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 06.12.2018 r. o godz. 9:00 w kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Bojadłach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.