Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.01.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P.SOBCZAK EMILIA

Msza święta żałobna rozpocznie się dnia 31.01.2019. o godz.10:00 w kościele pw. Św.Stanisława Kostki w Zielonej Górze. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.11:50 na cmentarzu przy ul.Wrocławskiej w Zielonej Górze.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.