Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia06.02.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. SZARATA GRZEGORZ

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 09.02.2019 r.o godzinie 14:00 w Kościele w Goraju ,po czym zmarły zostanie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku. Różaniec w intencji zmarłego zostanie odmówiony o godz.13:30 .
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.