Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 08.02.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P. BŁASZCZAK  JULIA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 12.02.2019 r. o godz. 12:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św.Marii Magdaleny w Pszczewie .Następnie odbędzie się Msza św.żałobna o godz.13:00 ,po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.