Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12.02.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. SINICKI RYSZARD

Msza św.żałobna rozpocznie się dnia 14.02.2019 r.o godz.13:00 w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Klenicy, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Klenicy.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.