Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13.02.2019 r. odeszła  od nas:

Ś. P.  SPYCHAŁA HELENA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 15.02.2019 r. wspólną modlitwą różańcową w kaplicy na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce Wlkp. o godz.10:20. Następnie odbędzie się msza święta żałobna o godzinie 11:00 , po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.