Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.04.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. KORGUL  ALEKSANDER

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 12.04.2019 r.o godz.13:00 na cmentarzu komunalnym w Bojadłach
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.