Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia11.04.2019 r.odszedł od nas:

Ś. P.STASZAK MIECZYSŁAW

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 16.04.2019 r.o godz.13:00 w kaplicy cmentarnej w Lubrzy ,po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.