Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.04.2016r. odeszła od nas:

Ś. P. Krystyna Sobkowiak

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 15.04.2016r. o godzinie 13:30 mszą żałobną w Kaplicy na cmentarzu komunalnym w skwierzynie. Po czym nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.