Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13.04.2016r. odszedł od nas:

Ś. P. Bolesław Szubert

Różaniec w intencji zmarłego dnia 16.04.2016r o godzinie 11:30 w Kaplicy przy Kościele w Lutomiu.
Msza żałobna odbędzie się dnia 16.04.2016r. o godzinie 12:00 w Kościele w Lutomiu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafilnym w Sierakowie po mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.