Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.06.2019 r.odeszła od nas:

Ś. P.SZWAL  MARTA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 14.06.2019 r. o godz.10:30 w kaplicy cmentarnej w Nietkowicach, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Nietkowicach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.