Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 08.08.2019 r.odeszła od nas:

Ś. P. KWAPISZ  JUSTYNA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 13.08.2019 r. o godz. 13:30 wspólną modlitwą różańcową w kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Skwierzynie.Następnie zostanie odprawiona Msza św.o godz.14:00 ,po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.