Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.08.2019 r.odeszła od nas:

Ś. P. TARASIUK  WANDA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 12.08.2019 r. o godz.13:00 na cmentarzu w Cigacicach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.