Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.09.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. SOBKOWSKI  ŁUCJAN

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 12.09.2019 r. o godz.13:30 w kościele parafialnym pw.Męczeństwa św.Jana Chrzciciela w Międzychodzie.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy świętej na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.