Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 08.09.2019 r.odszedł od nas:

Ś. P. KOLLER  CZESŁAW

Msza św.żałobna  odbędzie się dnia 12.09.2019 r. o godz.9:30 w kościele Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o  godz.10:40 na cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.