Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.10.2019 r. odszedł  od nas:

Ś. P. SZYMCZAK -NOREK  SYDONIA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 10.10.2019 r. o godz.13:00 na cmentarzu parafialnym w Pszczewie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.