Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 08.10.2019 r.odeszła od nas:

Ś. P. [Nazwisko i imię]

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 11.10.2019 r. o godz.9:00 w kościele Miłosierdzia Bożego w Bobowicku.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.10:00 na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.