Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 2.12.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. WILCZYŃSKI  JAN

Msza św.żałobna rozpocznie się dnia 5.12.2019 r. o godz.13:00 w kaplicy w Ostrzycach,po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu w Klenicy.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.