Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.02.2020r. odszedł od nas:

Ś. P. HENRYK NIWALD

Msza żałobna odbędzie się dnia 12.02.2020r. o godzinie 10:00 w kościele pw. św. Anny w Szczańcu, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.