Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.03.2020 r. odszedł od nas:

SCHULZ   HARRY

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 27.03.2020 r. o godz.10:00 na cmentarzu w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.