Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.06.2020 odszedł od nas:

Ś. P. ZBIGNIEW GALEK

Msza żałobna odbędzie się dnia 26.06.2020 o godzinie 11:00 w kościele Garnizonowym w Sulechowie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Sulechowie po mszy świętej o godzinie 13:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.