Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.06.2020r. odeszła od nas:

Ś. P. Halina Binkiewicz

Msza żałobna odbędzie się dnia 03.07.2020r. o godzinie 12:00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. w Sulechowie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Sulechowie po mszy świętej o godzinie 14:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.