Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13.10.2020r. odszedł od nas:

Ś. P. KANDUŁA MARIAN

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 16.10.2020r. modlitwą różańcową w Kościele w Rogozińcu o godz. 12:30. Następnie odbędzie się msza św. żałobna o godz. 13:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.