Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 20.11.2020r. odeszła od nas:

Ś. P. PLUSKOTA IRENA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 24.11.2020r. o godz. 10:00 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Pniewach. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu parafialnym w Pniewach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.