Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 06.01.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. OKONIEWSKA JADWIGA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu dnia 11.01.2021r. o godz. 11:00.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.