Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.01.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. RAJSKI LUDWIK

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 15.01.2021r. o godz. 13:00 w Kościele w Murzynowie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 14:00 na cmentarzu komunalnym w Murzynowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.