Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14.12.2020r. odeszła od nas:

Ś. P. ADAMKOWICZ JADWIGA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 15.01.2021r. o godz. 13:00 w kościele w Kalsku. Uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Kalsku po Mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.