Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13.01.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. LUC MAŁGORZATA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 18.01.2021r. o godz. 11:00 na cmentarzu (przy grobie) w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.