Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.01.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. JAGAS ROZALIA
 
Msza św. żałobna rozpocznie się dnia 20.01.2021r. o godz. 10:00 w kościele w Łęgowie, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Łęgowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.