Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.01.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. PIECHOCKI WALDEMAR

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 22.01.2021r. o godz. 14:00 w kościele w Łagowcu. Uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Brójcach po Mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.