Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.01.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. MICHTA EMIL

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 22.01.2021r. o godz. 10:00 w Kościele Św. Zbawiciela w Skwierzynie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11:00 na cmentarzu komunalnym w Skwierzynie. 
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.